FAQ

Download hier het officiele onderzoeksrapport.

 1. Wat is het bacteriedodende effect van ultraviolet straling?

 

De energie van enkele fotonen uit ultraviolet straling is voldoende voor fotochemische interactie met DNA of RNA van bacteriën, schimmelsporen, schimmels of virussen. Zelfs bij een korte blootstelling deactiveren fotonen microben en virussen. Dit zorgt voor het bacteriedodende effect van UV-straling. UV-straling is niet ioniserend en heeft geen doordringend effect, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld röntgen- of gammastraling.

 

 1. Heeft ieder soort ultraviolet licht een bacteriedodende effect?

 

De hoogste bacteriedodende werking wordt verkregen door UV-straling binnen het spectrale bereik van 200-280 nm, het zogenoemde UV-C bereik. Het UV spectrum is onderverdeeld in UV-A (golflengte van 400 tot 315 nm), UV-B (golflengte van 315 tot 280 nm), UV-C (golflengte van 280 tot 200 nm) en vacuüm UV (golflengte van 200 tot 100 nm). De optimale golflengte voor het deactiveren van micro-organismen is 265 nm en het bacteriedodende effect neemt snel af als deze golflengte niet optimaal is.

 

 1. Wat is de meeste gebruikte UV-C bron voor het opwekken van bacteriedodende straling?

 

Tegenwoordig is de meeste praktische methode voor het opwekken van bacteriedodende energie een elektrische ontlading in kwikdamp in een lagedrukgasontladingslamp. Ongeveer 45% van het ingangsvermogen van een dergelijk apparaat wordt uitgezonden bij een kwik ontladingsgolflengte van 253,7 nm, praktisch op het maximum van de bacteriedodende actiecurve. De tweede belangrijkste emissielijn van kwik bevindt zich op een golflengte van 184,9 nm, maar deze emissie kan lijden tot de vorming van ozon in de lucht in volumes die de veiligheidslimieten overschrijden. Bij "ozonvrije" kiemdodende lampen wordt dit deel van het spectrum door het glas geabsorbeerd, waardoor vergiftigingsgevaar wordt voorkomen.

 

 1. Zijn er LED-(licht)bronnen voor bacteriedodende UV-C straling beschikbaar?

 

Een aantal bedrijven ontwikkelt LED’s die UV-C straling in het bacteriedodende bereik uitstralen, doorgaans bij golflengtes tussen 265 en 280 nm. Hoewel dit vrij duur is, bedragen de kosten van één bacteriedodende milliwatt ongeveer $ 0,1 USD. Er zijn nog weinig kant-en-klare UV-C desinfectiesystemen op basis van LED op de markt, maar gezien de nieuwe virussen waaronder SARS-CoV-2 ook valt kunnen ze in de nabije toekomst wel werkelijkheid worden.

 1. Hoeveel “ultraviolet” is er nodig en hoe lang duurt het om een bepaald luchtvolume of oppervlakte te desinfecteren van SARS-CoV-2?

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we de belangrijkste waarde definiëren die kenmerking is voor het “schadelijk vermogen” die UV-apparatuur – de UV-dosis. De UV-dosis – de energieblootstelling nodig hebben om een infectieus agens te deactiveren, bijvoorbeeld bij 90% (in de lucht aanwezig of op een oppervlakte), hangt het af van de omgevings omstandigheden/invloeden (zoals een bepaalde luchtvochtigheid) en het type micro-organisme. UV-dosis verwijst naar de hoeveelheid UV-straling die een bepaald oppervlakte, zoals de oppervlakte van een micro-organisme, per tijdseenheid treft. De meest actuele datumtabellen met oppervlaktedosissen die schadelijk zijn voor verschillende micro-organismen worden gepubliceerd door de International Ultraviolet Association (IUVA) https://iuva.org/resources/IUVA_Fact_Sheet_on_COVID_19.pdf

 

 1. Welke technische oplossingen op het gebied van UV-desinfectie worden in de praktijk het meest succesvol toegepast ter bestrijding van luchtweginfecties?

 

De belangrijkste manieren voor verspreiding van respiratoire virussen, waaronder het coronavirus is:

 1. a) Een mengsel in de lucht dat wordt gevormd wanneer een besmette persoon hoest, niest of gewoon praat;
 2. b) Overdracht door het aanraken van open delen van de huid op een met een virus besmet oppervlakte, bijvoorbeeld op een computertoetsenbord.

Bestraling met UV-C wordt al meer dan 50 jaar met succes gebruikt als een niet-specifiek middel om de verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen. De drie meest voorkomende vormen van UV desinfectie van lucht en oppervlakten zijn:

- Directe bestraling (algemeen) van lucht en oppervlakken wordt uitgevoerd in afwezigheid van mensen die bacteriedodende lampen gebruiken, bevestigd aan de muren, het plafond van de kamer of op speciale stands;

- Directe bestraling (gericht) van lucht en oppervlakken in de bovenste zone van de kamer (buiten de zone van mogelijke aanwezigheid van mensen) wordt uitgevoerd met behulp van stralers die op een hoogte hoger dan 2 meter zijn opgehangen aan een recirculatie unit en naar boven gericht, zodat de straling alleen terecht komt in de bovenste zone van de kamer;

- Gesloten bestraling wordt gebruikt in ventilatiesystemen en autonome recirculatie-units, toegestaan ​​in aanwezigheid van mensen. De lucht die met behulp van ventilatoren door de UV-kamer met bacteriedodende lampen in de recirculatie unit stroomt, wordt blootgesteld aan directe straling en komt de reeds gedesinfecteerde kamer terug in.

 

 

 1. Hoe wordt de effectiviteit en prestaties van UV bacteriedodende installaties beoordeeld?

 

De effectiviteit van ultraviolet bestraling van een kamer wordt beoordeeld door de mate van vermindering van microbiële besmetting van lucht of oppervlakten onder invloed van bestraling op basis van een beoordeling van het niveau van microbiële besmetting voor en na bestraling. Beide indicatoren worden vergeleken met de normen.

Het belangrijkste kenmerk van een bacteriedodende installatie is de effectiviteit ervan bij gebruik voor desinfectie. De mate van vermindering van microbiële verontreiniging van lucht of oppervlakten wordt gemeten als een percentage van de vernietiging van het aanvankelijke aantal specifieke micro-organismen ten opzichte van de resterende "levende". Als werking effectiviteit wordt gekenmerkt door een effectiviteit van bijvoorbeeld 99% voor Staphylococcus aureus, betekent dit dat 99% van de bacteriën een dodelijke UV-dosis heeft gekregen tijdens de geschatte bedrijfstijd van de installatie.

In dit geval wordt de productiviteit van de installatie als volgt beoordeeld:

Пр = V / t,

Waar:

V = Volume van de te desinfecteren lucht tot een bepaald niveau voor een referentiemicro-organisme of virus van de luchtomgeving, m3;

t = Duur van effectieve bestraling (h), gedurende welke een bepaald niveau van bacteriedodende effectiviteit moet worden bereikt.

 

 1. Hoe op de juiste manier open en gerichte UV bacteriedodende apparaten te gebruiken om te beschermen tegen luchtweginfecties en de verspreiding hiervan te voorkomen?

 

UV-behandeling met open bestralers is de meest effectieve optie, waardoor de straling tegelijkertijd zowel de lucht en ook oppervlaktes behandeld kunnen worden. Houd er echter rekening mee dat open bestralers alleen kunnen worden gebruikt in afwezigheid van mensen, dieren en planten!

Hoe de effectiviteit van een open unit beoordelen?

Beschouw als voorbeeld het gebruik van OBN LITE-stralers in kamers van verschillende afmetingen. Productiviteit is in dit geval het volume van de kamer dat binnen 1 uur tot op zekere hoogte van microbiologische zuiverheid is gedesinfecteerd. De mate van microbiologische zuiverheid wordt bepaald door de verhouding van het aantal gedeactiveerde virussen na toepassing van UV-behandeling - tot het initiële percentage voor het referentiemicro-organisme Staphylococcus aureus.

Efficiëntie voor Staphylococcus aureus, niet minder dan m3/uur

 

OBN LITE1 215

OBN LITE2 230

Effectiviteit van 99,9%

50

100

Effectiviteit van 99%

75

150

Effectiviteit  van 95%

110

220

 

 

Om het behandelingsproces te versnellen of de mate van reiniging in een ruimte te verhogen, moet het aantal bestralers worden verhoogd.

Plaatsing en bediening van open en gerichte bestralers binnenshuis:

Open bestralers kunnen aan de muur of het plafond van de kamer worden geplaatst dat de verspreiding van straling in de ruimte wordt gemaximaliseerd.

Stationaire open bestralers worden binnenshuis ingeschakeld bij afwezigheid van mensen en dieren. De inschakeltijd wordt afgestemd op het functionele doel van de ruimte. De blootstellingsperiode moet minimaal 15 minuten bedragen. Dit kan doorgaans tijdens alle niet-werkuren.

Directionele bestralers die zijn ontworpen om de lucht in de bovenste zone van het pand te desinfecteren, deze worden op de wanden van het pand geïnstalleerd op een hoogte van ten minste 2,3 m boven het vloerniveau.

Directionele bestralers zijn ontworpen om UV-straling naar de bovenste delen van de kamer te richten en tegelijkertijd de stralingsniveaus in het werkgebied te minimaliseren. Het deactiveren van micro-organismen vindt plaats tijdens de periode van luchtbestraling, deze passeert als gevolg van natuurlijke beweging in het bestraalde gebied. Stationaire open gerichte bestralers werken tijdens de periode dat de kamer normaal functioneert en desinfecteren de lucht boven de gebieden waar mensen zich bevinden. De inschakelduur moet minimaal 30 minuten zijn en kan indien nodig worden verlengd. (Tijdens een verergering van een epidemische situatie of in gespecialiseerde medische instellingen – constant).

 

 

 

 

 

 

 1. Hoe op de juiste manier gesloten UV-bacteriedodende apparaten (recirculatie units) gebruiken om te beschermen tegen luchtweginfecties en de verspreiding ervan te voorkomen?

 

Een UV-recirculatie unit dient om binnenlucht te desinfecteren in aanwezigheid van mensen. De recirculatie unit haalt lucht uit de ruimte, voert deze door de UV-bestralingskamer en blaast deze weer in dezelfde ruimte. Micro-organismen die met de luchtstroom de kamer van de recirculatie unit binnenkomen, bevinden zich gedurende een bepaalde tijd in de bestraalde zone en krijgen voldoende UV-dosis om ze te deactiveren, waardoor de lucht wordt gedesinfecteerd voordat deze terug de ruimte in geblazen wordt.

Het aantal recirculatie units en de tijd van hun werking in de kamer die nodig is om de vereiste microbiologische zuiverheid te bereiken, wordt bepaald door berekening en experimentele methode.

Een snelle beoordeling van het vereiste aantal UV-recirculatie units om de kans op besmetting met een ziekteverwekker in een ruimte voor algemeen gebruik aanzienlijk te verkleinen, wordt aanbevolen op basis van de volgende regel: Het luchtvolume dat door de UV-recirculatie unit (s) gaat binnen één uur (productiviteit van de UV-recirculatie unit, m3 / uur) moet minimaal 1,5 keer het volume van de kamer zijn.

 

 

Tabel 1 toont de resultaten van evaluaties van de effectiviteit van het gebruik van recirculatie units vervaardigd door het bedrijf "Lighting Technologies" voor kantoren, industriële en andere gebouwen met verschillende volumes.

Schatting van de aanbevolen bedrijfstijd van vier modellen recirculatie units voor desinfectie van ruimtelucht van verschillende volumes.  

Tabel 1.

 

TIJD, min

Kamer volume, m3

25

45-50

90-100

Bacteriedodende efficiëntie * In de kamerlucht,%

90

99,9

 90

99,9

90

 99,9

OBN PRO2 115 GEFORCEERD

 

60

180

120

320

220

600

OBN PRO2 130 GEFORCEERD

 

40

110

75

200

140

380

OBN PRO2 315 GEFORCEERD

 30

90

60

170

120

320

OBN PRO2 230 GEFORCEERD

 20

60

40

110

75

200

* Het niveau van bacteriedodende effectiviteit van luchtdesinfectie met behulp van een recirculatie unit wordt geleverd tegen het referentiemicro-organisme Staphylococcus aureus, influenzavirussen, SARS-CoV-2 coronavirus.

 

 

Gevallen die in de tabel blauw zijn gemarkeerd, geven situaties weer waarin het raadzaam is om het aantal recirculatie units in de kamer te vergroten, waardoor de tijd van de luchtbehandeling wordt verkort.

 

Plaatsing en werking van recirculatie units in de ruimte.

Recirculatie units worden zo in de ruimte geplaatst dat de luchttoevoer en -afvoer ongehinderd is en samenvallen met de richtingen van de hoofdconvectiestromen. Installeer geen recirculatie units in de hoeken van de kamer, waar zich “dode” zones kunnen vormen. Gesloten bestralers worden in de regel op de wanden van kamers geplaatst, gelijkmatig rond de omtrek, in de bewegingsrichting van de hoofdluchtstromen (vaak in de buurt van verwarmingsapparaten) op een hoogte tussen de 1,5 en 2,0 m.

De werkingsduur van bacteriedodende recirculatie units,  waarbij het vereiste niveau van bacteriedodende effectiviteit wordt bereikt, is ten minste 1 à 2 uur en kan worden verlengd in overeenstemming met de wijze (cyclus) afhankelijk van de situatie (bijvoorbeeld aantal mensen in de ruimte).

Tijdens een verergering van een epidemische situatie of in gespecialiseerde medische instellingen is een constante werking/behandeling vereist.

 

 1. Is het veilig om UV-desinfectieapparaten op basis van kwiklampen te gebruiken?

 

Technische apparaten voor UV-desinfectie moeten noodzakelijkerwijs voldoen aan de eisen voor elektrische veiligheid, veiligheid op het gebied van thermische, mechanische, chemische, foto biologische en elektromagnetische effecten op mensen, en ook elektromagnetisch compatibel zijn met andere apparatuur. In termen van deze veiligheidscomponenten zijn dergelijke apparaten identiek aan bijvoorbeeld armaturen voor algemene doeleinden met fluorescentielampen.

Bij gebruik van UV-desinfectieapparaten mag directe blootstelling aan UV-C-straling op de ogen en huid van mensen, dieren en planten niet worden toegestaan! Het hoornvlies van het oog kan worden beschadigd en er kunnen brandwonden op de huid ontstaan (erytheem), daarnaast kan UV-straling verschillende afwerkingsmaterialen verkleuren en vernietigen. Als tijdens het gebruik van het UV-apparaat (door blootstelling aan lucht met een golflengte van minder dan 240 nm) ozon wordt gegenereerd en geuren, mogen er geen mensen in de kamer zijn wanneer de apparatuur in werking is. In geval van schending van de integriteit van de kolven van bacteriedodende UV-lampen, moet demercurisatie van de kamer worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsnormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Welke normen voor blootstelling aan UV-C-straling moeten worden gevolgd om de veilige werking van UV-desinfectieapparaten te garanderen.

 

Helaas is er tegenwoordig in de wereld geen gespecialiseerde standaard die veiligheidseisen formuleert voor UV-desinfectieapparaten. In GOST IEC 62471-2013 "Foto biologische veiligheid van lampen en lampsystemen" zijn er echter beperkingen op de toegestane blootstelling van mensen aan UV-C. Om de mate van gevaar te bepalen dient de intensiteit in de richting van maximale UV-C straling op 200 mm afstand van de bron in mW / m2 bepaald te worden.

Het bestralingsniveau op een willekeurig punt kan worden bepaald op basis van de verhouding van de vierkanten van de afstanden tot het object.

Groep risico

Instraling E, mW / m2

Maximaal toelaatbare verblijfsduur onder bestraling t, niet meer

0

Minder dan 1 mW / м2

8 uur

1

Minder dan 3 mW / м2

10000 seconden

2

Minder dan 30 mW / м2

1000 seconden

3

Meer dan 30 mW / м2

Onacceptabel

 

 

De limieten zijn afgeleid van paragraaf 7.3 in IEC 62368-1 en zijn voor langdurige blootstelling aan ozon beperkt tot 0,1 PPM per volume (≈ 200 µg / m3), berekend als een tijdgewogen gemiddelde concentratie van acht uur.

https://www.globallightingassociation.org/images/files/publications/GLA_UVC_Safety_Positio n_Statement.pdf

 

 1. Hoe kunnen bacteriedodende systemen op de juiste manier worden ontworpen voor specifieke faciliteiten?

 

De in vorige vragen genoemde antwoorden bevatten aanvullende informatie die een rationeel ontwerp van UV-bacteriedodende systemen in faciliteiten mogelijk maakt op basis van de producten van het bedrijf "Lighting Technologies".

 

 

 

 

 1. Wat zijn de voordelen van gelijktijdige verlichting en microbiologisch welzijnsontwerp binnen gebouwen?

 

Bouwconcepten voor gebouwen uit de 21e eeuw brengen het concept van een 'gezond gebouw' naar een van de eerste plaatsen. Een gebouw waarbij aan het kiezen van energiebesparende technologieën voorrang wordt gegeven aan technische oplossingen die bijdragen tot het verbeteren van het microklimaat van het pand, de comfortabele verlichting, de bescherming van het milieu en als gevolg daarvan het welzijn van het personeel. Dankzij het geïntegreerde ontwerp van verlichting, ventilatie en bacteriedodende bescherming van de luchtomgeving van het gebouw kunnen ze worden opgenomen in een enkel complex van geautomatiseerd beheer van gebouw technische systemen (GBS).

 1. Welke officiële documenten bevelen het gebruik van UV-bacteriedodende technologieën aan om de pandemie van het COVID-19 coronavirus te bestrijden

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) Conclusion on Airborne Infectious Diseases (ASHRAE Position Document on Airborne Infectious Diseases).

Europees Wetenschappelijk Comité voor gezondheid, milieu en nieuwe risico's SCHEER-conclusie over de biologische effecten van UV-C-lampstraling op de gezondheid (Advies over biologische effecten van UV-C-straling die relevant zijn voor de gezondheid, met bijzondere verwijzing naar UV-C-lampen. Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid , Milieu- en nieuwe risico's SCHEER).

De International Ultraviolet Association (IUVA) bevestigt dat UV-desinfectietechnologieën een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van overdracht van het virus dat COVID-19, SARS-CoV-2 veroorzaakt, op basis van bekende UV-desinfectiegegevens en empirisch bewijs.

REHVA - De Federatie van Europese verenigingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning heeft het REHVA COVID-19 Guidance Document uitgebracht waarin wordt uitgelegd hoe HVAC-systemen en andere gebouwdiensten (inclusief UV-apparatuur) moeten worden beheerd om de verspreiding van de coronavirusziekte te voorkomen (SARS-CoV - 2) (COVID-19) op de werkplek.

 

 

 1. Aan welke voorschriften moet de apparatuur voor bacteriedodende UV-C-behandeling van lucht en oppervlakken voldoen?

Het gebruik van de UV-bacteriedodende recirculatie unit moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende richtlijnen en voorschriften:

- Richtlijn 2006/25 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van Artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391 / EEG)  

- IEC 62471 ED. 1.0 B: 2006 Foto biologische veiligheid van lampen en lampsystemen - Positieverklaring over bacteriedodende UV-C-straling